Coaching

Coaching
Veel scheidsrechters zijn erg ambitieus, hebben een gezonde drive en een doel voor ogen, anderen fluiten puur voor het plezier of omdat hen dat gevraagd wordt. Ieder een eigen belang, maar even waardevol. Maar ook kwetsbaar als randvoorwaarden niet goed ingevuld zijn of problemen ontstaan bij het leiden van de wedstrijden. Juist hier ligt een cruciale rol voor de club, maar ook voor coaches en scheidsrechtersbegeleiders. Wilt u de mogelijkheden voor uw vereniging optimaal benutten, lees dan verder wat REFEREE Factory u kan bieden.

Coaching the coach
Coaching is in mijn beleving het ondersteunen van de ander bij het maken van de juiste beslissingen. Hierin heb je een stimulerende, motiverende, maar ook soms remmende rol en ben je het klankbord. Kortom coaching vraagt veel, echter geeft ook veel. Een goede coach kan een zodanige omgeving creëren waarin zijn pupil met veel plezier zich optimaal kan ontwikkelen om uiteindelijk een topprestatie neer te kunnen zetten. Ook scheidsrechters, op elk niveau, hebben behoefte aan begeleiding en coaching. Mijn rol hierin is om vanuit mijn eigen achtergrond en ervaring een unieke clinic aan te bieden om coaches in alle facetten voor te bereiden op hun rol.

In 3 sessies, waaronder een gezamenlijk wedstrijdbezoek, komen alle facetten van coaching in ruime mate aan bod. Deze clinic is geschikt voor personen vanaf 16 jaar en groepen van tenminste 8 tot maximaal 20 deelnemers.

De organisatie ‘in control’
Het leiden van wedstrijden lijkt vaak een bijzaak, scheidsrechters worden ad hoc geregeld en als er al een scheidsrechterscommissie is, dan neemt die geen prominente plek in binnen de vereniging. Overigens zijn er reeds een behoorlijk aantal verenigingen waar de organisatie wel op orde is. Juist vanuit een unieke combinatie met een jarenlange praktijkervaring op het gebied van arbitrage en het inzicht in organisatiestructuren en beleidsmatige zaken vanuit mijn werkomgeving, kan ik hierin veel voor u betekenen. Hierbij valt onder andere te denken aan:

  • Opstellen van een beleidsplan voor arbitrage inclusief financiële aspecten
  • Waarborgen van het naleven van het beleidsplan inclusief implementatie binnen de structuur van de vereniging
  • Werving leden scheidsrechterscommissie inclusief profiel
  • Werving scheidsrechters
  • Klankbord bij arbitrage gerelateerde vragen
  • Periodiek begeleiden en coachen van de scheidsrechterscommissie
  • Verzorgen van clinics, workshops op het gebied van arbitrage

Voor elke vereniging zal de behoefte anders zijn en in overleg met u kan die verder ingevuld worden. Op basis daarvan zal dan ook een prijsvoorstel afgegeven worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande diensten, neemt u dan snel contact op via het contactformulier op de website.